Płatności i wysyłka

I. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI

 1. Zmówienia można składać poprzez Sklep Internetowy.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych.
 3. Realizacja zamówień będzie się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych.Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy.
 5. W celu dokonania zakupu Towarów Kupujący powinien zalogować się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.mashmnie.pl, na swoim Koncie lub dokonać zakupu bez wcześniejszej Rejestracji po podaniu wszystkich danych wymaganych do zrealizowania zamówienia określonych w formularzu zamówienia.
 6. W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, tj. w sytuacji, gdy:
  1. błędnie/ źle został wypełniony Formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia
  2. doszło do naruszenia regulaminu Sklepu Internetowego przez Kupującego,
  3. zachodzą wątpliwości co do złożonego przez Kupującego zamówienia, po dwukrotnym kontakcie z Kupującym, który z jakichkolwiek względów jest niemożliwy.
 7. Kupujący sporządza zamówienie poprzez dodanie dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów do Koszyka. Jednocześnie może cały czas monitorować w Koszyku ilość zamawianych Towarów. Po dokonaniu wyboru towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia, w którym określa swoje dane, adres dostawy, sposób dostawy, koszt dostawy, określony dla każdego dostawcy i dostępny w Sklepie Internetowym oraz sposób płatności.
 8. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (przelew poprzez serwis PayU, PayPal oraz Przelewy 24), przelewem tradycyjnym – przedpłata, lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.
 9. Kupujący zatwierdza zamówienie poprzez przycisk „zamawiam” w przypadku wybrania opłacenia przesyłki przy odbiorze lub „zamawiam i płacę” w przypadku wyboru opcji płatności online lub przelewu tradycyjnego.
 10. Po kliknięciu przycisku „zamawiam” lub „zamawiam i płacę”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, PayPal albo Przelewy24, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili przesłania na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia Ceny sprzedaży przez Kupującego.
 12. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności przelewem poprzez serwis Przelewy 24 lub przelewem tradycyjnym dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU, PayPal albo Przelewy24) w ciągu 72 h od złożenia zamówienia, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje anulowane, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
 13. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 14. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć, że dany Towar będzie niedostępny. Wówczas Kupujący zostanie powiadomiony o niemożliwości realizacji całości lub części zamówienia. Płatność, którą Kupujący dokonał, za niezrealizowane całe zamówienie lub jego część zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu.
 15. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji,
 16. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż Kupujący, którzy rozpoczęli już zakupy, dokonują zakupu na warunkach przed zmianą cen. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu.
 17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest określona liczba Towarów, zamówienia są realizowane do wyczerpania zapasów.

II. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów na adres wskazany przez Kupującego,
 3. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Kupującego faktury.

III. DOSTAWA

 1. Kupujący podczas dokonywania zakupu ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towaru spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący według stawek dostępnych w Sklepie Internetowym (określonych w zakładce Koszty dostawy), uzależnionych od sposobu dostawy.
 3. Towar nadawany jest pod adres Kupującego wskazany w Formularzu zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem: Firmy Kurierskiej DPD.
 5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposoby dostawy.
Powrót do góry