Polityka prywatności sklepu internetowego mashmnie.pl

obowiązuje od 25 września 2019 r.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Sklep Internetowy mashmnie.pl
 2. Administratorem Danych osobowych jest Sprzedawca Paulina Pawlik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice NIP 7311908745, REGON 383991927, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz.U.2016.922 t.j.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zrachowaniach w następujący sposób:
 6. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 7. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 8. Sklep Internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Kupującego.
 9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi i kontaktu informacyjnego.
 10. Dane osobowe pozostawione w Sklepie Internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ).
 11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu Internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Sklepie Internetowym/na stronie Sklepu Internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy mashmnie.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości w zakresie któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – mail kontakt@mashmnie.pl. 
Powrót do góry